روزنامه اطلاعات: هویدا در آخرین لحظات هم سیستم گذشته را تأئید کرد

0
442

روزنامه اطلاعات – ۱۹ فروردین ۱۳۵۸

عباس میلانی در دانشنامه ایرانیکا می نویسد که در جلسه دوم محاکمه هویدا، بعد از خواندن رای هیئت منصفه توسط خلخالی، هنگامی که هویدا و مامورین در حال خروج به سمت حیاط بودند، یکی از همراهان هویدا (که به احتمال زیاد آخوند بود) با استفاده از کلت، دو گلوله به او شلیک کرد. مرگ هویدا می توانست دردناک و کند باشد. از اینرو هویدا از یکی از مامورین خواست تا کارش را یکسره کند. و آن مرد هم پذیرفت و سومین گلوله را در سر هویدا شلیک کرد. عباس میلانی در کتاب ایرانیان نامدار با این تفاوت روایت را تکرار می کند: «برخی می گویند که خلخالی به هویدا تیراندازی کرد، درحالی که بقیه آخوندی به نام غفاری را گناه‌کار اعلام می کنند.»

ابراهیم یزدی، یکی از سران انقلاب اسلامی، مرگ هویدا را اینگونه روایت می کند: «زمانی که محاکمه مرحوم هویدا در زندان قصر شروع شد ومی خواست بگوید در دوران ۱۴ ساله زمامداری نخست وزیری شاه چه اتفاقاتی افتاد و خاطرات خود را بیان کند، پس از این که جلسه دادگاه تنفس داده می شود وهویدا به راهرو می آید، یکی از آقایان روحانی که آنجا بوده و من مایل نیستم اسم ببرم، در راهرو با هفت تیر کمری خود هویدا را می کشد و زمانی به خلخالی خبر می دهند که کار از کار گذشته بوده است. هویدا را می برند رو ی صندلی می نشانند و عکس می گیرند و حکم اعدامش را قرائت می کنند و سپس او را اعدام می کنند. ولی در واقع او را قبل از اعدام کشته بودند.»

هادی غفاری در پاسخ به یک دانشجوی بسیجی دانشگاه شیراز گفت که هویدا را ترور نکرده است و این دروغ، اتهامی است که عباس میلانی مطرح کرده است. در ادامه می گوید: «اما برای من سوال است ببینید جریان اصولگرایی به کجا رسیده است که شما به اعدام یک جنایتکار فاسد که ۱۳ سال خون مردم را در شیشه کرده بود اعتراض می کنید اما از اعدام یک سید مظلوم (میرحسین موسوی) دفاع می کنید؟»