“روزتا” توانست با نشستن به روی یک سنگ آسمانی، یکی از بزرگترین پیروزی های علمی را ممکن سازد

0
143

کاوشگر “روزتا”، که در پی یافتن ریشه های زندگی در زمین و منظو مه های دیگر، به دیدار با یک سنگ آسمانی فرستاده شده بود، توانست ربات “فیلائه” خود را بر روی سنگ آسمانی “چوریومف- گراسیمنکو”، واقع در ۵۱۰ میلیارد کیلومتری زمین فرود آورد.

به گزارش رادیو فرانسه؛ هدف این ماموریت بهتر شناختن این سنگ آسمانی و از ورای آن سنگ های آسمانی دیگری است که به هنگام به وجود آمدن منظومه خورشیدی ما در ۴٫۵ میلیارد سال پیش به دور این منظومه پرتاب شده اند.

با آزمایش سطح این سنگ و چنانچه این سنگ آسمانی به خورشید نزدیک نشود و با آب شدن یخ و پراکنده شدن گازهای تشکیل دهنده آن، مه به وجود نیاید، دانشمندان خواهند توانست پاسخ های بسیاری را بیابند. این دانشمندان بر این باورند که سنگهای آسمانی، آب و مولکول های کربن را به روی زمین آورده اند و باعث به وجود آمدن زندگی در کره زمین شده اند. از این رو نتیجه می گیرند که در صورت کشف چنین مولکول هائی می توانند تصور این که زندگی در منظومه های دیگر نیز وجود دارد، ممکن می شود.
درسال ۱۹۸۶، شش کاوشگر فضائی بر روی سنگ آسمانی ” هالی” پرواز کردند و کاوشگر اروپائی “جوتو” خبر داد که سطح آن از ذغال سیاه تر است.
سنگ آسمانی “چوریومف- گراسیمنکو” که نام خود را از دو ستاره شناس روسی گرفته که برای نخستین بار آن را رصد کردند، ششمین سنگ آسمانی است که راز خود را تا حدودی فاش می کند.