رودخانه ای که ۴ روزه ناپدید شد

0
216

در کانادا اتفاقی روی داده که دانشمندان را بهت زده کرده است. رودخانه ای تنها در عرض چهار روز ناپدید شده است.

 برای نخستین بار در تاریخ معاصر دانشمندان ناپدید شدن رودخانه ای را تنها در مدت چهار روز تأیید کرده اند.

این پدیده که تحت عنوان «سرقت رودخانه» شناخته می شود زمانی روی می دهد که یک رودخانه توسط رودخانه ای دیگر دزدیده می شود! بررسیهای تاریخی نشان می دهد که چنین پدیده ای معمولا طی صدها هزار سال روی می دهد اما درخصوص رودخانه Slims River که از یخچال طبیعی Kaskawulsh Glacier سیراب می شود این رویداد عجیب تنها در مدت چهار روز به وقوع پیوسته است.

اینکه روخانه ای در مدت تنها چهار روز ناپدید شود از نگاه دانشمندان به عنوان یک پدیده حیرت انگیز در نظر گرفته می شود و مهمتر اینکه ناپدیدشدن این رودخانه همیشگی است.

دن شوگر از دانشگاه واشنگتن می گوید: زمین شناسان شاهد سرقت رودخانه ها بوده اند اما تا آنجا که ما می دانیم چنین اتفاقی در عصر حاضر روی نداده است. اشاره این محقق زمین شناس به این واقعیت است که اصولا چنین رویدادی در گذر زمان و در مدت صدها هزار سال روی می دهد.

رودخانه ای که ناپدید شده ۴۸۰ متر پهنا داشته و رودخانه ای طولانی بوده است.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه علمی – خبری ساینس الرت می نویسد:دانشمندان همچنان بهت زده هستند و در تلاشند علت بروز این اتفاق را کشف کنند.