روحانی دستور بازپس گیری تمام شکایت های دولت از رسانه ها را صادر کرد

0
123

حسن روحانی  دستور باز پس گیری تمام شکایت های دولت از رسانه ها را صادر کرد.

این در حالی است که بسیاری از رسانه ها، در انتظار رسیدن موعد محاکمه شان به دلیل شکایات پرشمار دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری قبلی ایران هستند.

 بر اساس دستور روحانی، تمام شکایت هایی که دستگاه های دولتی از رسانه ها کرده اند، در صورتی که طبق قانون قابل بازپس گیری باشند ، منتفی می شوند.

هم اکنون ، شکایت های متعددی توسط دستگاه های دولتی در تهران و استان های دیگر علیه رسانه ها در جریان است.

روحانی از مشاور خود، “محمدرضا صادق” خواسته است موضوع را به طور ویژه پیگیری کند تا از روزنامه نگارانی که از این بابت تحت پیگرد هستند، رفع اتهام شود.

به گزارش  ”عصرایران” ،گفته می شود نامه نگاری هایی نیز بین نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه در جریان است تا تعداد این پرونده ها ، شاکیان، مراجع رسیدگی کننده و رسانه های تحت تعقیب مشخص شوند و بلافاصله ، اقدامات لازم برای بازپس گیری رسمی شکایات انجام شود.