روحانی با اشاره به تهدیدهای اسرائیل: جواب این تهدید ها لبخند است

0
191

حسن روحانی در سخنانی که شب گذشته در جلسه ای با حضور فرماندهان ارشد دوران جنگ ایران و عراق ایراد کرد، ضمن تجلیل از نیرو های نظامی ایران در دوران جنگ ، ثمرات جنگ هشت ساله را اقتدار امروز ایران توصیف کرد و خطاب به نظامیان حاضر در جلسه گفت اینک وقتی گفته می شود ” این گزینه هم روی میز است” شما لبخند می زنید. روحانی با اشاره به اسرائیل گفت آنها هر روز در این منطقه تهدید می کنند ولی ” شما لبخند می زنید” .

روحانی پرسید چرا نمی توانند تهدید واقعی کنند ؟ چرا نمی توانند قدم نظامی بردارند ؟ و خود پاسخ داد که چون سرمایه هشت سال “دفاع مقدس” پشت سر ماست.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از خبرگزاری فرانسه؛ حسن روحانی در این سخنرانی دشمنان را متهم کرد که” جنگ دیگری” بر ایران تحمیل کرده اند. وی این جنگ را سیاسی، اقتصادی و روانی توصیف کرد. او یاد آور شد که پیام ملت ایران در این انتخابات آن بود که “باید بایستیم اما طرحی نو در اندازیم” روحانی اضافه کرد آیا ملت ایران گفت ما عقب نشینی می کنیم؟

و خود پاسخ داد نه . ” ملت گفت با نقشه ای و تدبیری دقیق تر و حساب شده تر ” اینکار را انجام خواهیم داد.

روحانی سپس به بخشهای دیگری از پیام انتخابات اخیر پرداخت و از جمله گفت افراط گری ما را به جائی نمی رساند. تعقل ما را به هدف نهائی می رساند.

روحانی پس از ستایش از بخشندگی پیامبر اسلام و آزادی و امنیتی که برای ابوسفیان فراهم کرده بود ، گفت همه ما ممکن است اشتباهی و خطائی کرده باشیم. ” طرف می گوید من طرفدار نظام هستم ما به زور می گوئیم نیستی .”

روحانی این برخورد ها را ” خیلی خنده دار ” توصیف کرد و نتیجه گرفت ” آنهائی که واقعاً آماده بازگشت هستند تسهیل کنیم راه را. آنکه خودش می گوید خطا کردم برگشتم می گوئیم نه بر نگشتی” با این حال روحانی هیچ اشاره ای به مصادیق این مثال های بی نام نکرد و نگفت چه کسانی ” توبه” کرده اند و مورد قبول قرار نگرفته است؟

روحانی در پایان این سخنرانی ضمن نصیحت کردن مردم به اینکه انتظارات و مطالبات جامعه باید “منطبق با امکانات و توان ملی ” باشد، اظهار اطمینان کرد که به کمک حضور مردم و نیز ” وحدت همه قوا ، تعامل همه قوا زیر نظر رهبری و با رهنمود های ایشان ” از مشکلات عبور خواهیم کرد.