روحانی : اکثریت جامعه و دولت در مقابل اقلیت افراطی می ایستند

0
154

حسن روحانی، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران بار دیگر گفت که دولت او موفق شده که در یک سال گذشته تورم را مهار کند و رشد منفی اقتصادی را از ۷.۶ درصد به ۱.۱ درصد برساند.

او ابراز امیدواری کرد که با خروج کشور از رکود و آغاز ازسرگیری رشد اقتصادی معضل بیکاری در کشور نیز که به گفتۀ او جدی است برطرف شود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، با این حال، حسن روحانی در جای دیگری از سخنانش ادعا کرد که کشور در حال خارج شدن از رکود اقتصادی است و به زودی نرخ رشد اقتصادی نیز مثبت خواهد شد. وی همچنین بیکاری را در کنار رکود مهمترین معضل جامعه دانست و گفت : برای رفع مشکل بیکاری راه سختی در پیش است و اشتغال تحصیلکرده ها یکی از اصلی ترین مخاطرات مسیر اشتغال در ایران است.
اگر چه در بودجۀ سال ۱۳۹۳ اعتبار تازه ای برای طرح های جدید عمرانی در نظر گرفته نشده، با این حال، وی مدعی شد که در پنج ماه نخست سال جاری بودجۀ عمرانی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر افزایش یافته است.
حسن روحانی در جای دیگری از سخنانش افزود که هدف دولت او از میان برداشتن شکاف ها در جامعه از جمله شکاف میان ادیان و مذهب است، حتا اگر این تلاش ناخشنودی برخی را باعث شود.
وی سپس افزود که اکثریت جامعه خواستار اعتدال است. او افراطیون را اقلیت کوچکی در جامعه توصیف و آنان را نیز به اعتدال دعوت کرد. روحانی تأکید کرد که در مقابل تخریب دولت از سوی اقلیت با تمام قدرت می ایستد و در صورت ادامۀ روند تخریب، علاوه بر دولت اکثریت جامعه نیز در مقابل اقلیت تخریبگر خواهد ایستاد. وی با استناد به برخی نظرسنجی ها گفت که اکثریت قاطع مردم پشتیبان دولت او هستند.
روحانی همچنین سرعت کُند اینترنت در ایران را مورد سرزنش قرار داد. او اینترنت پرسرعت را از راه های پیشرفت علمی کشور دانست و افزود : “دانلود یک مقاله در ایران ساعت ها وقت می برد و گاهی آدم پای اینترنت خوابش می برد.”