ركورد 506 كلمه ركيك در فيلم «گرگ وال استريت»

0
651

فيلم «گرگ وال استريت» در مورد افراط ها است و همه چيز آن بيش از حد است . اين فيلم مارتين اسكورسيزي كه نامزد جايزه گلدن گلوب شده به ركورد جديدي دست يافته كه آن چيزي نيست جز تكرار مكرر يك كلمه «ركيك» .

در واقع اين ركورد جديدي در فيلمهاي بلند آمريكايي نيز است با توجه به گزارش ورايتي ، يك كلمه ركيك كه اغلب در فيلمهاي آمريكايي با آن مواجه هستيم در فيلم «گرگ وال استريت» فيلم 180 دقيقه اي 506 مرتبه مورد استفاده قرار گرفته است و ركورد جديدي در استفاده از اين كلمه ركيك در ميان فيلمهاي آمريكايي را از آن خود كرده است .

البته آقاي اسكورسيزي چندان هم با كاربرد اين كلمه در فيلمهايش مشكلي ندارد و با آن غريبه نيست به طوري كه در فيلم هاي كازينو (22 مرتبه) و رفقاي خوب (300 مرتبه) اين كلمه مورد استفاده قرار گرفته است.

ركورد استفاده از كلمه ركيك پيش از اين براي فيلم غير مستند «تابستان سم» ساخته «اسپايك لي» در سال 1999 است . در اين فيلم كلمه ركيك 435 بار به زبان آمده است.

به گزارش سینما خبر؛ با اين وجود ، ركورد كلي و جهاني كاربرد اين كلمه به سال 2005 و به يك مستند كمدي باز مي گردد.