رفتار وحشیانه و غیر انسانی زندانبانان ولی فقیه با خانواده یک زندانی سیاسی

0
219

روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه در حالی که خانواده زندانی سیاسی میثاق یزدان نژاد برای ملاقات با فرزند خود به سالن ملاقات زندان گوهردشت کرج مراجعه کرده بودند با رفتارهای غیر انسانی وتوهین آمیز  پاسدار سلیمانی مواجه شدند .

ادامه رفتار توهین آمیز توسط این پاسدار ولی فقیه با خانواده زندانی سیاسی میثاق یزدان نژاد موجب اعتراض و درگیری سایر خانواده ها با وی گردید.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ پس از این درگیری پاسدار سلیمانی که به سوء رفتار با خانواده ها و زندانیان در زندان گوهردشت کرج مشهور است  به تهدید و توهین زندانی سیاسی میثاق یزدان نژاد در مقابل چشمان خانواده اش پرداخت که موجب واکنش شدید زندانیان سیاسی در سالن ملاقات گردید.