رضایت وزارت اطلاعات شرط قاضی صلواتی برای اعزام دراویش زندانی به مراکز درمانی..!

0
201

قاضی صلواتی اعزام دراویش زندانی به مراکز درمانی را مشروط به صدور مجوز توسط وزارت اطلاعات دانست.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان ازمجذوبان نور؛ قاضی صلواتی در اقدامی غیرقانونی اعزام دراویش گنابادی محبوس در بند ۳۵۰ اوین به مراکز درمانی را مشروط به صدور اجازه و هماهنگی با وزارت اطلاعات اعلام کرده است.

ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده دراویش گنابادی در دادگاه انقلاب تهران، به رغم اعلام پزشکی قانونی مبنی بر پیگیری امور پزشکی دراویش زندانی در مراکز فوق تخصصی درمانی خارج از بهداری زندان اوین که با دستور آقای خدابخشی، معاون دادستان تهران و دادیار ناظر زندان اوین تهران انجام شده بود، در اقدامی مداخله جویانه و خارج از صلاحیت و حدود اختیارات، طی دستوری کتبی به معاونت قضایی زندان اوین، اعزام دراویش را منوط به تشخیص و هماهنگی و اجازه‌ی وزارت اطلاعات اعلام کرده است.

بنا بر این گزارش؛ وضعیت جسمی دو تن از دراویش زندانی، حمیدرضا مرادی و مصطفی دانشجو که از بیماری قلبی و انسداد عروق و آسم شدید رنج می‌برند، در شرایطی قرار دارد که می‌بایست برابر نظریه پزشکان معالج، به مراکز درمانی فوق تخصصی منتقل شوند.

گفتنی است هفت تن از دراویش زندانی در بند ۳۵۰ اوین از ۲۶ دیماه سال گذشته (۱۳۹۱) تا ۲۴ فروردین سال جاری (۱۳۹۲) به دستور قاضی صلواتی و فشار نیروهای امنیتی در شرایط نامطلوب و غیراستاندارد بند ۲۰۹ (بازداشتگاه اطلاعات) نگهداری شدند که این امر موجب تشدید بیماری آنها شده است.