رای پارلمان اروپا به تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه

0
211

پارلمان اروپا به طرحی رای داد که براساس آن مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا معلق می شود.

در این رای گیری ۴۷۷ عضو پارلمان اروپا به طرح تعلیق مذاکرات پیوستن ترکیه رای مثبت دادند و تنها ۶۴ نفر به آن رای منفی دادند.

در شش ماه اخیر تنش بین ترکیه و برخی کشورهای اروپا افزایش یافته است.

چهارماه پیش دولت اردوغان همه پرسی تغییر قانون اساسی را در ترکیه برگزار کرد. براساس این همه پرسی نظام نخست وزیری این کشور به نظام ریاستی تغییر کرد و اختیارات آقای اردوغان به عنوان رئیس جمهوری افزایش یافت.

پیش از برگزاری این همایش، دولت اردوغان سعی کرد تجمع های حمایتی در کشورهای آلمان و هلند برگزار کند که با مخالفت های مقام های محلی این کشورها روبرو شد.

مقام های اروپای غربی معتقدند که اردوغان با این تغییرات خلاف دموکراسی حرکت می کند. اردوغان نیز در مقابل مرکل و برخی دیگر رهبران کشورهای اروپایی را به نقض آزادی بیان متهم کرد.

به گزارش صدای آمریکا؛ ترکیه از دو دهه پیش خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا شده اما هنوز این اقدام صورت نگرفته است.