راهکار عجیب و خطرناک حراست شیلات؛ قایق را غرق می‌کنند و صیادان را در دریا رها؛ به همراه فیلم

0
372

ناظران خبرگزاری فرانسه با انتشار ویدئویی نشان میدهند که حراست سازمان شیلات با رد شدن از روی قایق صیادان غیرمجاز، قایق آنها را غرق کرده و هیچ کمکی برای بازگرداندن ماهیگیران غیرقانونی به ساحل نمیکنند.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان، گارد ساحلی میانکاله به تازگی از شیوه ای خشن و بسیار خطرناک برای متوقف کردن ماهیگیران غیرقانونی در ساحل میانکاله استفاده میکند. آنها با قایق های خود از روی قایقهای ماهیگران غیرقانونی رد میشوند. این قایق ها که به “آنجلیکا”معروف هستند از تیوب تراکتور ساخته شده و به راحتی غرق میشوند. حراست دریا که وابسته به حراست سازمان شیلات ایران هستند پس از غرق کردن “آنجلیکا”ماهیگیران غیرقانونی، صیادان در میانه دریا رها کرده اند. خوشبختانه در این مورد کسی از ماهیگران غیرقانونی غرق نشده است.

* فیلم وام گرفته از یوتیوب ارشاد علی جانی http://goo.gl/C8IQYG