راهکار اروپاو ناتو علیه نیروهای مهاجم روسیه؛ بقلم فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعات و امنیت

0
310

راهکار اروپا و ناتو در برابر روسیه , مدیریت گریلای شهری و جنگ فرسایشی علیه نیرو های مهاجم روسیه است.

ناتو نباید اجازه دهد روسیه به سادگی از گرداب اوکراین خارج شود. ناتو باید هزینه های کمر شکنی! به روسیه تحمیل کند.

این هزینه ها، می توانند هزینه های! سنگین سیاسی، اقتصادی، نظامی ، انسانی ، اجتماعی ، فرهنگی و حیثیتی و… باشند.

پوتین دانسته یا ندانسته در یک تله گرفتار شده است و خروج از این تله را باید هزینه ساز کرد. بالا بردن هزینه ها از هر جهت می تواند به سقوط ولادیمیر پوتین و در نهایت تغییر سیاست های روسیه در آینده منجر شود.

بجز تحریم های گوناگون ، فشار های شدید به اولیگارش ! های مسکو، شرکای فاسد پوتین بسیار کارساز خواهند بود و باعث دوری جستن از پوتین توسط سرمایه داران بزرگ روسی خواهد شد.

اعزام نیرو های داوطلب و زبده اروپایی و شرکت های سکوریتی آمریکایی و … که قادر به انجام عملیات نظامی می باشند با مدیریت ناتو می تواند ضمن وارد آوردن ضربات جانکاه جنگ را طولانی تر کند.

خریدن افسران و فرماندهان روسی با پرداخت رشوه و وعده زندگی بهتر به عنوان پناهنده در کشور های آزاد اروپا بهترین روش ایجاد شکاف، تزلزل و تسلیم در ارتش مردد پوتین می باشد.

طولانی شدن جنگ و بالطبع افزایش خشونت پوتین ، بی شک تلفات انسانی را بالا خواهد برد ولی این هزینه ای است که یکبار برای همیشه پرداخته می شود تا کشور های اروپایی بصورت یکپارچه در چهار چوب اتحادیه اروپا گرد آیند و بتوانند نسیم دموکراسی را به سوی روسیه کنونی که با تفکر تزاریسم- کمونیسم پوتین، مانند غریقی دست و پا می زند هدایت کنند.

در این راه اروپای آزاد و ناتو می توانند روی پشتیبانی مردم آگاه و نخبگان روس که از سیاست های پوپولیستی و خطرناک پوتین، بیزار هستند حساب کنند.

پوتین بایستی از سر راه دموکراسی و آزادی برداشته شود و دست او از ارتکاب جنایت کوتاه شود.