راهپیمایی اعتراضی خانواده‌های قربانیان پرواز۷۵۲ در کانادا

0
244

جمعی از خانواده‌های قربانیان پرواز۷۵۲ در کانادا راهپیمایی اعتراضی به مقصد دفتر سازمان «ایکائو» برگزار کرده و  خواستار برخورد قاطع با جمهوری اسلامی در پرونده شلیک به هواپیمای مسافربری شدند.

در این راهپیمایی که با عنوان «سکوت تایید جنایت است» عصر چهارشنبه ۹ تیر در مونترال کانادا برگزار شد جمعی از ایرانی کانادایی‌ها به همراه خانواده‌های قربانیان پرواز۷۵۲ حضور داشتند و با رسیدن به دفتر سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی -که اختصارا «ایکائو» خوانده می‌شود- و سخنرانی حامد اسماعیلیون پایان یافت.

حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز ۷۵۲ که دختر و همسر خود را در سقوط هواپیما از دست داده است در بخشی از سخنان خود گفت: «ما ایرانی کانادایی‌ها می‌گوییم این سازمان‌ها و دولت‌ها حکومت جمهوری اسلامی را چون ما نمی‌شناسند هیچ کس بهتر از ما که یوغ این ستمگر را ۴۲ سال به گرده کشیده است آن حکومت را نمی‌شناسد. ماییم که می‌دانیم آنها به هر جنایتی توانا هستند.»

صدای آمریکا نوشت؛ آقای اسماعیلیون همچنین از «ایکائو» انتقاد کرد که درنظر نمی‌گیرد در جمهوری اسلامی «قانون و وجدان اخلاقی و صلاحیت علمی و تحلیل فنی» حاکم نیست بلکه «ایدئولوژی و ظلم» حاکم است.