راستگرایان افراطی پناهجویان را به سواحل آفریقا بازمی‌گردانند

0
243

یک گروه راستگرای افراطی قصد دارد پناهجویان را در دریای مدیترانه جمع‌آوری کرده و آنها را به گارد ساحلی لیبی تحویل دهد. این گروه می‌خواهد با این اقدام  از ورود پناهجویان به اروپا  جلوگیری کند.

اعضای ” جنبش هویت‌گرایان” Identitären Bewegung می‌خواهند با کشتی پناهجویان سرگردان بر روی آب‌های مدیترانه را جمع آوری کرده و آنها را بجای هدایت به سواحل اروپا به لیبی بازگردانند. گروه‌های امدادی که تا کنون وظیفه کمک به  پناهجویان سرگردان بر روی دریای مدیترانه را بر عهده داشته‌اند، اکنون از این اقدام  ابراز نگرانی می‌کنند.

کشتی گروه راستگرایان افراطی “دفاع از اروپا” (Europe Defend) نام دارد. این کشتی به سوی سواحل سیسیل در ایتالیا به راه افتاده و در هفته‌های آینده در آب‌های بین‌المللی مقابل سواحل لیبی مستقر خواهد شد و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

دانیل فیس، یکی از سران جنبش “هویت‌گرایان” آلمان می‌گوید: «در صورت ضرورت در برنامه نجات پناهجویان دریای مدیترانه شرکت می‌کنیم. اما ما آن کاری را که گروه‌های امدادی خصوصی (غیر دولتی) انجام می‌دهند نخواهیم کرد. یعنی مسیر طولانی تا سواحل ایتالیا را طی نخواهیم کرد بلکه پناهجویان را به گارد ساحلی لیبی تحویل خواهیم داد.»

راستگرایان پناهجویان را تحویل گارد ساحلی لیبی می‌دهند

اعضای گروه “هویت‌گرایان” اغلب از طبقات متوسط و برخی از آنان تحصیل‌کرده  هستند. این گروه به دلیل افکار ناسیونالیستی افراطی از طرف اداره فدرال نظارت بر اجرای قانون اساسی (سازمان امنیت داخلی آلمان) تحت مراقبت قرار دارد.

برنامه راستگرایان اروپایی این است که پناهجویانی را که با کشتی خود جمع‌آوری کرده‌اند به گارد ساحلی لیبی تحویل دهند تا آنها را دوباره به سواحل لیبی بازگرداند.

کارشناسان ضمن ابراز تردید از اقدام راستگرایان می‌پرسند اما اگر پناهجویان نخواهند به لیبی بازگردند چه اتفاقی خواهد افتاد و یا اینکه آیا همکاری با گارد ساحلی لیبی آن طور که راستگرایان تصورش را کردند انجام نگیرد چه خواهد شد؟

ورنا پاپکه از گروه امدادی “اس او اس مدیترانه” درباره گروه‌های مسلح و خطرناکی که در سواحل لیبی عملیات انجام می‌دهند، هشدار می‌دهد. او می‌گوید باندهای مسلح در هفته‌های اخیر برای گروه های امدادی مزاحمت ایجاد کرده‌اند.

اما گروه راستگرای افراطی اعلام کرده است که محافطانی را در کشتی به همراه خواهند داشت تا  جلوی اقدامات باندهای مسلح  قاچاق انسان را هم بگیرند.

فیس، یکی از سران گروه “هویت‌گرایان” در آلمان می‌گوید آنها سازمان‌ها و گروه‌های خصوصی امدادی را هم زیر نظر خواهند داشت و می‌خواهند درباره همکاری این گروه‌ها با باندهای قاچاق انسان در سواحل آفریقا مدارکی جمع آوری کنند تا به بتوانند در آینده علیه گروه‌های امدادی نیز گام‌های حقوقی بردارند.

اما تا کنون هیچ مدرکی درباره اتهام و همکاری گروه‌های امدادی با باندهای تبهکار و قاچاقچیان انسان به دست نیامده است.

به گفته کارشناسان این خطر هم وجود دارد که راستگرایان افراطی و امدادگرایان در هفته‌های آینده در آب‌های بین‌المللی مقابل هم قرار بگیرند.

ورنا پاپکه از گروه “اس او اس مدیترانه” می‌گوید که گروه‌های امدادی  به کار خود همچنان ادامه خواهند داد. او تاکید می‌کند که امدادگرایان با گارد ساحلی ایتالیا همکاری می‌کنند.

به گزارش ذویچه وله؛ یکی از کشتی‌های این گروه چند روز پیش بیش از ۸۰۰ نفر را در دریای مدیترانه نجات داد. ورنا پاپکه، یکی از امدادگران جوان می‌گوید که هیچ واهمه‌ای از راستگرایان افرطی ندارد و نگرانی او بیشتر از غرق شدن پناهجویان در سواحل اروپاست.