رئیس کل بانک مرکزی: اسکناس ۱۰ هزار تومانی تقلبی در بازار وجود ندارد

0
161

ولی الله سیف افزود: در این زمینه گزارش نداشتیم و این شایعه مبنایی نداشته است.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی درباره این موضوعات به شدت حساس است، گفت: بانک مرکزی جلوی چنین اتفاقاتی را می‌گیرد اما گزارشی درباره اسکناس تقلبی نداشتیم.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان به نقل از رسانه ها، سیف خاطرنشان کرد: با توجه به پارامترهای امنیتی اسکناس، هیچ موردی نداشتیم و امیدواریم در آینده هم چنین اتفاقی نباشد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد : بانک مرکزی به اندازه کافی درباره اینگونه موضوعات حساسیت دارد.