دکتر بختیار: نه با شاه سازش می‌کنم نه با خمینی

0
150

روزنامه کیهان – ۱۵ بهمن ۱۳۵۷