ديزني نسخه سينمايي «كتاب جنگل» را مي سازد..

0
423

در ادامه ساخت انيميشن هاي قديمي ، استوديوي ديزني اينبار به سراغ «كتاب جنگل» رفته است.

سينما خبرگزارش داد ؛ ديزني با بازگشت به گذشته فيلمهايي غير انيميشن، نسخه انيميشن هاي كلاسيك خود را مي سازد. در ادامه ساخت انيميشن هاي قديمي ، استوديوي ديزني اينبار به سراغ «كتاب جنگل» رفته است.

«كتاب جنگل» عنوان داستان كوتاهي به قلم «روديارد كيپ لينگ» است كه در هندوستان رخ مي دهد و براي اولين بار در سال 1894 منتشر شد. استوديوي ديزني در سال 1967 انيميشني برگرفته از اين كتاب ساخت . هر چند والت ديزني در زمان توليد اين انيميشن در گذشت ولي فيلم به خوبي ساخته شد. «كتاب جنگل»‌ داستان پسربچه اي به نام «موگ لي» است كه در جنگل و توسط گرگها بزرگ مي شود و پرورش مي يابد. يك خرس و يك پلنگ نيز دوستان او هستند.

«جاستين ماركس» براي تنظيم فيلمنامه اين اثر دعوت شده است. «جاستين ماركس» در حال حاضر نگارش فيلمنامه «2 هزار فرسنگ زير دريا» را پيش رو دارد و پس از آن با نگارش فيلمنامه «كتاب جنگل» كار خود را ادامه خواهد داد.

گذشته از كتاب جنگل، انيميشن هاي «زيباي خفته» ، «سيندرلا» و «آليس در سرزمين عجايب»‌از ديگر آثار كلاسيك ديزني است كه قرار است بار ديگر ساخته شوند.

كتاب جنگل در مراحل پيش توليد است و استوديو ديزني به زودي زمان اكران آن را اعلام خواهد كرد.