دو مامور مخابرات سپاه در شهرستان مهرستان توسط جیش العدل کشته شدند

0
597

دو نفر از نیروهای مخابرات نیروی زمینی سپاه پاسداران شرق کشور ظهر روز پنجشنبه هنگام پایین آمدن از کوه بیرک در شهرستان مهرستان توسط عده ای کشته شدند.

بر اساس اخبار اولیه، ﺍﯾﻦ نیروها ﺑﺮﺍﯼ انجام ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯿﺮک ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺪﻑ ﺗﯿﺮﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘه ﻭ کشته شدند.

بر اثر این حمله مرتضی محمد باقری و محمد محمدی سلیمانی کشته شدند.

لازم به ذکر است که مسئولیت کشتن دو مامور دیگر سپاه را به عهده گرفت است.