دو عکاس با شکایت مقام دولتی، به ۷۵ ضربه شلاق محکوم شدند

0
123

با شکایت دولت و بر اساس حکم اولیه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی قزوین دو تن از عکاسان قزوینی به اتهام “توهین” جمعا به ۷۵ ضربه شلاق محکوم شدند.

 به گزارش صدای قزوین، یکی از عکاسان که با شکایت مشاور فرهنگی استاندار و رئیس سازمان میراث فرهنگی قزوین به دادگاه احضار شده بود، به صدای قزوین گفت: بر اساس حکم اولیه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی قزوین بنده با اتهام توهین به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شدم و عکاس دیگر نیز به همین اتهام به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

به نظر می رسد این حکم به دلیل انتشار یادداشتی است که این دو درباره یکی از کتاب های مشاور فرهنگی استاندار نوشته بودند.این یادداشت باعث شد تا مشاور فرهنگی استاندار از این دو عکاس قزوینی شکایت کند.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان در همین رابطه اهالی هنر قزوین از احکام صادره برای عکاسان ابراز نگرانی نموده اند که در زیر می آید:

در این نوشته کوتاه قرار نیست هیچ قضاوتی انجام شود نه درباره عادلانه بودن احکام صادره و نه درباره به حق بودن شاکی، تنها هدف کمک به حل این ماجرا است. در حالی خبر محکومیت دوتن از عکاسان قزوینی را می شنویم که هنوز هفته ای از بزرگداشت روز خبرنگار نگذشته است. شاید بدترین نکته ای که در این اتفاق شاهد آن هستیم فرهنگی بودن شاکی پرونده این عکاسان باشد. قصد ما نه نبش قبر این ماجرا است و نه پیدا کردن مقصری که برای جستنش باید به تاریخ و فرهنگ نقد در این کشور رجوع کرد؛ تنها دلیل نوشتن این متن اتمام ماجرایی است که از هیچ زاویه ای قابل دفاع نیست. نوشتن یادداشتی درباره یک کتاب و ادامه یافتن این جریان و شکایت از عکاسان منتقد، این خلاصه ماجرایی است که به زعم ما شایسته نیست بیشتر از این ادامه یابد.

نه تنها درخواست ما که به جرات می توان گفت درخواست جمع کثیری از جامعه هنری این شهر از شاکی فرهنگ دوست این پرونده این است که به پاس فرهنگ و تاریخ این شهر از شکایت خود صرف نظر کرده تا این پرونده اثری منفی بر اهالی هنر و فرهنگ نداشته باشد و از عکاسان هم خواهش می کنیم تا به این ماجرا دامن نزنند. سایت صدای قزوین مانند همیشه نه در پی تخریب شخصیت کسی و نه سیاه نمایی است، تنها به عنوان یک رسانه که خود را از جامعه مطبوعاتی قزوین دور نمی داند وظیفه خود دانسته است تا از کیان اهل فرهنگ و هنر قزوین دفاع کند. مسلما در وضعیتی که درآن به سر می بریم شایسته نیست هنرمندان ما اینگونه به روی هم بتازند، درحالی که دشمنان فرهنگ و هنر در انتظار چنین جدایی هایی هستند.