دو سال حبس برای دراویش مجروح واقعه کوار

0
106

ابراهیم فضلی، محمدعلی سعدی و اصغر کریمی که در جریان واقعه حمله تندروان مذهبی و بسیجی‌نمایان به دراویش گنابادی کوار، مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند با حکم دادگاه کوار به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی هر یک به دو سال حبس محکوم شدند.

 این افراد از جمله دراویشی بودند که همراه با شادروان وحید بنایی مورد اصابت تیرجنگی معارضین قرار گرفتند که در این جریان وحید بنایی کشته شده و این سه نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور، شایان ذکر است که این سه درویش پس از بستری‌شدن در بیمارستان، توسط ماموران اطلاعات وقت به مکان نامعلومی منتقل شدند که پس از چندی مشخص شد با وجود وضعیت بد جسمی مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.