دومین نوار جلسه مذاکرات شورای امنیت کشور در بهمن ۱۳۵۷

0
162

مکان جلسه : دفتر نخست وزیری در تهران

زمان جلسه : یکی از روزهای بین پنجم  تا هشتم بهمن ۱۳۵۷ 

دومین نوارمربوط به نشست شورای عالی امنیت کشور در دوران نخست وزیر دکتر شاپور بختیار در تارنما قرار می گیرد. لازم به ذکر است که اصل این نوار تقریبا از ابتدای شروع جلسه ضبط نشده است.

متاسفانه درادامه نوار۳۰ دقیقه ای ، ضبط جلسه، بصورت نیمه تمام قطع شده است.

براین اساس، بیان این توضیح را ضروری می دانیم که اصل نواری که بدست ما رسیده است به همین شکل بوده و دخل و تصرفی در این سند تاریخی انجام نشده است.

بخش نخست

بخش دوم

بخش سوم

دراین جلسه که با توجه به مطالب مطرح شده یک روز قبل آمدن خمینی در روز چهارشنبه یازدهم بهمن ماه ۱۳۵۷ به ریاست دکتر شاپور بختیار آخرین نخست وزیر شاهنشاهی برگزار شده است، موضوعات مهمی به شرح ذیل مطرح می شود:

۱- ابتدا بخشی از سخنان دکتر بختیار در باره سیاست های دولتش درباره حل مسالمت آمیز بحران و رد هر گونه دو گانگی در دولت

۲- برگزاری رژه بخشی از نیروهای ارتش در خیابان های تهران در حمایت از دولت و اجرای قانون اساسی

۳- مرور اخبار ازجمله جزئیاتی از مصاحبه مهندس بازرگان باهفته نامه آلمانی اشپیگل در ۲۱ نوامبر ۱۹۷۸ است. در این جلسه گفته می شود بازرگان ازآنکه خمینی علاقه ای به تبادل نظر با افراد را ندارد و صرفا بدنبال تبعیت محض از ایشان هست، گله مند بوده است .

۴- مجموعه اقدام هایی که در باره انتقال خمینی توسط بالگرد به بهشت زهرا باید انجام میشده به بحث گذاشته شده است که نخستین بار این جزئیات منتشر می شود .

۵- صورت جلسه امنیتی برای تامین امنیت فرودگاه خوانده می شود که جزئیات این برنامه نیز بسیار جالب است

۶- تمهیدات مربوط به ورود افراد همراه خمینی و بسته شدن فرودگاه برای سایر پروازها و بیان اینکه ۶۰ تا ۱۰۰ نفر چریک فلسطینی به اسم خبرنگار همراه خمینی وارد کشور می شوند.

۷- صحبت در باره اقدام های امنیتی که دولت باید برای کنترل مخالفان انجام دهد.

۸- انتقاد از وضعیت کشور در جلسه شورای امنیت کشور

و ….

نوار نخست را از اینجا بشنوید

نوار سوم  را از اینجا بشنوید

نوار چهارم را از اینجا بشنوید