دولت کویت دیپلمات های جمهوری اسلامی را اخراج کرد

0
197

سه روز بعد از انتشار خبر فرار ١۴ شیعۀ کویتی به ایران، دولت کویت نزدیک به پانزده دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج کرد. کویت همچنین دفاتر رایزنی نظامی، فرهنگی و بازرگانی جمهوری اسلامی را بست. دولت کویت می‌گوید که شیعیان فراری عضو گروهی بودند که با همکاری جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان، قصد توطئه و انجام سوءقصد داشته‌اند.

سه روز قبل رسانه‌های کویتی نوشته بودند که ١۴ شیعۀ کویتی که با جمهوری اسلامی همکاری‌های غیرقانونی داشته‌اند از طریق دریا به ایران گریخته‌اند. به گفتۀ این منابع، این افراد که در مرحلۀ اول محاکمه تبرئه شده بودند، در انتظار دادگاه تجدید نظر، در آزادی به سر می‌بردند اما چند ساعت پس از صدور حکم نهایی با قایق فرار کرده‌اند.

این افراد به همکاری با هسته یا گروهی متهم بودند که به گفتۀ کویتی‌ها با حزب‌الله لبنان نیز مرتبط است و به “هستۀ العبدلی” شهرت یافته است. مجموعاً ٢۶ نفر در ارتباط با این گروه تحت پیگرد قرار گرفته بودند.

با اینحال جزییات این پرونده ابهامات زیاد دارد. برخی منابع نوشته‌اند که ١۴ کویتی قبل از صدور حکم فرار کرده‌اند و برخی دیگر ادعا می‌کنند که به دنبال محکوم شدن به زندان از طریق دریا به ایران گریخته‌اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات کویتی که نام برده نشده‌اند می‌نویسد که رهبر گروه به حبس ابد محکوم شده است. بعد از بسته شدن دفاتر رایزنی جمهوری اسلامی، رسانه‌های عرب دلیل این اقدام را “روابط جمهوری اسلامی با برخی گروه‌های منطقه” ذکر کردند.