دولت موقت بازرگان: اعلامیه فرمانداری نظامی توطئه ای علیه انقلاب اسلامی

0
53

بازخوانی تاریخ؛ نقدیم به نسل جوان

بیست ویکم بهمن١٣۵٧

دولت موقت بازرگان با صدور اطلاعیه ای اعلامیه فرمانداری نظامی را توطئه ای علیه انقلاب دانست.

متن اعلامیه به این شرح است:

اعلامیه شماره یک دولت موقت

بسمه تعالی

خبری که ساعت ١۴ امروز در رادیو ایران دائر به ممنوعیت عبور و مرور شهر تهران از ساعت ۴ و نیم بعد از ظهر پخش شده است توطئه ای علیه پیروزی انقلاب اسلامی مردم می باشد و پذیرفتنی نیست.

برقرار باد حکومت جمهوری عدل اسلامی

نخست وزیر ـ مهدی بازرگان