دولت روحانی با وجود دریافت بیشترین مالیات، همچنان گرفتار کسری بودجه

0
88

بانک مرکزی گزارش وضع مالی دولت در ۹ ماهه گذشته را اعلام کرده و صدای آلمان براین اساس گزارش کرد، “دولت تدبیر و امید” در این مدت ۶۳۷۸۱ میلیارد تومان درآمد غیرنفتی، ۱۰۱هزار میلیارد تومان هزینه جاری، ۵۱هزار میلیارد تومان درآمد نفتی، ۲۳۵۴۲ میلیارد تومان اعتبار عمرانی و ۱۰هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه) داشته است.

این گزارش به گفته مسئولان بانک مرکزی، با استناد به گزارش‌های رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است.

براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملکرد بودجه‌ای، دولت تا پایان آذرماه ۶۳۷۸۱ میلیارد تومان درآمد و ۱۰۱ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان هزینه جاری داشته است.

در بخش دارایی‌های سرمایه‌ای نیز واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمده آن درآمد نفت، به ۵۱۲۳۱ میلیارد تومان و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی پرداخت عمرانی به ۲۳۵۴۲ میلیارد تومان در ۹ ماهه امسال رسیده است. خالص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر ۲۷۶۸۹ میلیارد تومان بوده است.

براساس این گزارش، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای که از مجموع تزار عملیاتی و خالص واگذاری دارایی‌های ﺳﺮﻣایه‌ای به دست می‌آید، در ۹ ماهه سال جاری به منفی ۱۰ هزار و ۷۵۳ میلیارد تومان رسیده است.

هزینه‌های جاری دولت در پایان آذرماه امسال به ۱۰۱ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان رسید که رشد ۲۶/۷ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته را نشان می‌دهد. هزینه‌های جاری ۹ ماهه دولت در سال گذشته ۷۹ هزار و ۸۶۲ میلیارد تومان بوده است.