دولت اتریش از ارسال نامه خامنه‌ای به مدارس جلوگیری کرد

0
155

دولت اتریش مانع ارسال نامه خامنه‌ای به مدارس این کشور شده است. در نامه خامنه‌ای به جوانان غرب که پس از ترورهای پاریس در ماه نوامبر منتشر شد گناه افراط‌گرایی جوانان مسلمان به گردن غرب و اسرائیل انداخته شده است.

دولت اتریش سفارت ایران را از ارسال ترجمه نامه خامنه‌ای به جوانان غرب منع کرده است. خبر این اقدام ضمن بحث در مجلس اتریش علنی شد.

در پی پرسش یک نماینده حزب سبزها در مجلس اتریش از وزارت آموزش و پرورش در باره رویکرد این وزارتخانه در برابر ارسال نامه  خامنه‌ای به مدارس، وزارتخانه یادشده پاسخ داد که قبل از آنکه سفارت ایران دست به چنین اقدامی بزند “ما نماینده سفارت را به وزارتخانه فراخواندیم و نسبت به هرگونه اقدامی از این دست اعتراض کردیم”.

نماینده سفارت جمهوری اسلامی ایران در برابر، به طور رسمی گفته است که دیگر در صدد توزیع این نامه نخواهند بود. در حال حاضر این نامه تنها بر روی سایت اینترنتی سفارت ایران قابل مشاهده است.

 به گزارش دویچه وله؛ خامنه‌ای در نامه خود به جوانان غرب تقصیر افراط‌گرایی اسلامی را یک سره متوجه سیاست‌ها و فرهنگ جاری در غرب و اسرائیل کرده است و از جمله نوشته است: «شاید نفرت عمیقی که طیّ سالهای شکوفایی صنعتی و اقتصادی، در اثر نابرابری‌ها و احیاناً تبعیض‌های قانونی و ساختاری در دل اقشاری از جوامع غربی کاشته شده، عقده‌هایی را ایجاد کرده که هر از چندی بیمارگونه به این صورت گشوده می‌شود.» این در حالی است که شماری از کارشناسان، ایدئولوژی رسمی حاکم بر کشورهای مانند ایران و عربستان را در ۴ دهه گذشته دارای سهم عمده در رواج “اسلام‌گرایی افراطی” می‌دانند.