دوختن لبان و اعتصاب غذا یک زندانی در اعتراض به شرایط غیر انسانی و قرون وسطایی در زندان ارومیه

0
173

یکی از زندانیان زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به رفتارهای غیر انسانی و قرون وسطایی حاکم بر زندان ارومیه  و انتقال بی مورد وی به بند معتادین لبان خود را دوخت و دست به اعتصاب غذا زد .

روز پنجشنبه ۲۶ اسفند ماه زندانی علی تپه رش ۳۹ ساله  فرزند حسین که ۱۱ سال است  در زندان مرکزی  ارومیه زندانی می باشد  در اعتراض  به رفتارهای غیر انسانی و قرون وسطایی حاکم بر زندان و جابجایی بی موردش به بند معتادین  لبهای خود را دوخت و دست به اعتصاب غذا زد.

 زندانبانان ولی فقیه بجای رسیدگی به خواسته های این زندانی او را ابتدا به سلول انفرادی منتقل نمودند اما ساعاتی بعد او را از سلول انفرادی خارج  و به بند معتادین منتقل نمودند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران ؛این زندانی پیش از این در بند ۳ ، ۴ زندان مرکزی ارومیه زندانی بود.