دنیا بی‌مهری‌ها را نادیده گرفت و عاشقانه کار کرد

0
185

در بخش از مراسم بخاکسپاری زنده یاد دنیا فنی زاده مرضیه محبوب در جایگاه حاضر شد. وی در حالی که می‌گریست، گفت: ‌«مادران عاشقان بی‌عار هستند. دنیا عاشقی بی‌عار بود که با همه سختی‌ها و مشکلات، عاشقانه کار کرد، او بی‌مهری‌ها را نادیده گرفت و عاشقانه فعالیت کرد.»

وی یادآور شد: «من و دنیا پشت لته‌های عروسک‌ها با هم زندگی کردیم و درباره همه چیز با هم حرف می‌زدیم، بچه‌هایمان را آنجا بزرگ کردیم، غیبت کردیم، خندیدیم، اشک ریختیم. به من گفت وقتی بمیریم از ما قدردانی می‌کنند؟ من هم در جواب گفتم روی من حساب نکن؛ من نمی‌روم بالای سن که بگویم بانوی فرهیخته متدین. گفتم من از تو بزرگتر هستم تو باید بروی و حرف بزنی.»

وی در حالی که توان ادامه بازگویی خاطراتش را نداشت فریاد زد: «دنیا قرارمان را بر هم زدی.»

به گزارش آنا؛ محبوب بیان کرد:‌ «من قبل از برنامه با عروسک‌ها خیلی تنها هستم و خیلی با آنها حرف می‌زنم. نمی‌دانم به کلاه‌قرمزی چه بگویم. بگویم دنیا کو؟»