دمیس رو سس خواننده و نوازندۀ پر آوازۀ یونانی در گذشت

0
271

خوانندۀ سر شناس و موفق بویژه در دهۀ هفتاد، دمیس رو سس، که با پیوستن به گروۀ راک “آفرودیت چایلد” شهرتی گسترده و جهانی یافت، در روز یکشنبه ۲۵ ژانویه/ ۵ بهمن در آتن در گذشت. وی بهنگام مرگ ۶۸ سال داشت. دمیس رو سس که در زمرۀ “میراث ملی” کشور خود یونان بحساب می آمد تا آخرین ماههای حیات فعال بود و هر سال نزدیک به ۸۰ کنسرت در سراسر جهان برگزار میکرد.

 نخستین بارقه های شهرت و محبوبیت دمیس رسس به سال ۱۹۶۸ و عرضۀ آلبوم معروف “باران و اشک” بر می گردد که تنها چند هفته پس از انتشار در صدر فروش صفحات موسیقی قرار گرفت. وی در آن هنگام ۲۲ سال داشت و چند سالی از فعالیت هنری را پشت سر گذاشته بود.
خبرگزاری فرانسه گزارش کرد؛ دمیس رسس، که نام واقعی او “آرتمیوس ونتوریس روسوس” بود، در خانواده ای یونانی در شهر اسکندریه در مصر بدنیا آمد و هنگامی که ۱۵ سال داشت بهمراۀ خانواده در یونان اقامت گزید. پدر وی بدنبال رویدادهائی که ار آنها با عنوان ” بحران سوئز” یاد می کنند همۀ دارائیهای خود را در مصر از دست داد و ناگزیر به کشور خود بازگشت. آرتمیوس جوان برای کمک به خانواده شب ها در کلوپ های موسیقی آتن ترمپت می نواخت و از آنجا که شیفتۀ موسیقی بود، در ۱۷ سالگی گروۀ “ایدولز” را پایه گذاری کرد. در این دوران بود که وی یکروز جانشین خواننده گروه شد و صدای او با چنان استقبالی روبرو گردید که وی بیش از نوازندگی به خوانندگی پرداخت. آشنائی او با “ونجلیس پاپا تانا سیو” در سال ۱۹۶۶ زندگی هنری وی را دگرگون کرد و او این بار دیگر بعنوان خوانندۀ گروه شناخته شد. پس از انتشار آلبوم “۶۶۶”، ایندو از یکدیگر جدا شدند. دمیس رسس خواننده ای شد با شهرت بین المللی و “ونجلیس پاپا تانا سیو” آهنگسازی سرشناس که موسیقی فیلم های پر آوازه ای از آن اوست.

demis3دمیس رسس، در سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳، شش آلبوم به جهان موسیقی عرضه کرد و در همین سال نخستین آلبوم خود بزبان فرانسه را نیز بنام “نقاش ستاره ها” انتشار داد. دمیس رسس با صدای “اپرائی” خود جای ویژه ای در میان خوانندگان سنتی راک داشت.
دمیس رسس در سال ۱۳۵۷ به ایران سفر کرد و با اجرای چند کنسرت مورد استقبال فراوان قرار گرفت.
“بدرود عشق من، بدرود” (۱۹۷۳)، “برای همیشه و همیشه” (۱۹۷۳)، ” مردن در کتار عشقم” (۱۹۷۷)، “بنام دوستی” (۱۹۸۲) از جمله قطعات شاخته شدۀ اوست. وی هر سال بطور متوسط ۸۰ کنسرت در سراسر جهان اجرا می کرد. بر اساس ارزیابی های در دست، دمیس رسس در دوران فعالیت خود نزدیک به ۶۰ میلیون آلبوم فروخته است.