دلار ۳۲۵۰ تومان شد

0
150

بازار ارز و سکه با حضور نسبتا زیاد خریداران و فروشندگان همراه بود و توجه‌ها به خصوص بعد از رسیدن به تفاهم در مذاکرات هسته‌ای به سمت و سوی قیمت ها جلب شده است.

به گزارش خبرگزاری ها، هر دلار آمریکا در بازار از نزدیکی‌های ظهر ۳۱۰۰ تومان فروخته و به قیمت ۳۲۰۰ تومان خریداری می شد، اما رفته رفته قیمت‌ها دچار تغییر شد و قیمت فروش آن تا ۳۱۷۰ و قیمت خرید هر دلار به ۳۲۵۰ افزایش یافت.

همچنین به طور متوسط هر یورو ۳۴۰۰ تا ۳۴۵۰ تومان خریده و ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان فروخته می‌شد.

پوند انگلستان نیز ۴۶۵۰ تا ۴۸۰۰ خریداری و ۴۸۰۰ تا ۴۹۵۰ فروخته شد.

درهم امارات هم ۸۵۰ تا ۸۸۰ خریداری و ۹۰۰ تا ۹۱۵ تومان عرضه می گشت.