از دست بوس میل به پا بوس کرده ای | خاکت به سر ترقی معکوس کرده ای !! دکتر اسکندر دلدم

0
959

ما بچه‌های تهرون قدیم اعتقاد داشتیم آدمیزاد فقط باید به خداوند قادر مطلق سجده کند و جلوی هر کس و ناکسی به خاطر جیفه دنیا به خاک نیفته!
البته عده‌ای گر و گور تازه به شهر آمده هم بودند که می‌گفتند آدم باید برای رسیدن به موفقیت اگر لازم شد در کون خر را هم ببوسد!

به خاطر همین غرور و داشتن کرامت انسانی است که بچه‌های اصیل تهرون به مال و ثروت و پست و مقامات دنیوی نرسیدند و همان‌طور که می‌بینید دنیا به کام کسانی است که از شأن و شخصیت انسانی بی‌بهره هستند!

حضرت حافظ می‌فرماید: 
مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ   که دست زهدفروشان خطاست بوسیدن!

با این موی سفید جلوی پای اسحاق معاون زانوزده و کرنش می‌کند رئیس جمهور را به بینه تن به چه اعمال سخیفی خواهد داد ؟! من که یاد دربار فراعنه مصر باستان و دربار امپراتوران روم افتادم !