دستگیری سید حسین فالی در فرودگاه امام خمینی واحضار وی به دادسرای ویژه روحانیت

0
151

بر اساس گزارشهای رسیده از ایران به خبرنامه ملّی ایرانیان؛ سید حسین فالی، از روحانیون واز اعضای دفتر آیت الله سید صادق شیرازی، مرجع تقلید منتقدجمهوری اسلامی عصر دیروز، یکشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۲ و نهم مارس ۲۰۱۴، در حالیکه از تهران عازم کشور کویت بوده است، در فرودگاه بین المللی امام خمینی بازداشت شده است.

 براساس گزارش همراهان، حجت الاسلام سید حسین فالی ساعت هفت بعد ازظهر در فرودگاه درحالیکه در انتظار دریافت مهرخروج از کشور از باجه مربوطه در فرودگاه بود، از دادن مهر خروج به ایشان خودداری شد وبه ایشان اطلاع داده شد که شما ممنوع الخروج بوده وهم اکنون در بازداشت موقت هستید. پس از آن نیروهای اطلاعاتی وامنیتی در فرودگاه به وی دستبند زده واو را همراه خود بردند.

 بر اساس همین گزارش، از ملاقات وحتی تماس وی با فرزندانشان جلوگیری بعمل آمده است وبه غیر از اینکه قرار است ایشان فردا به دادسرای ویژه روحانیت انتقال داده شوند، خبر دیگری از ایشان در دسترس نیست.

 مدتی است جمهوری اسلامی حملات رسانه ای گسترده وهدفمندی را برعلیه شخص آیت الله سید صادق شیرازی ودفتر وی آغاز نموده است. همزمان با این تبلیغات گسترده، دستگیری، بازداشت وتهدید روحانیون نزدیک به جریان منتقد آیت الله سید صادق شیرازی نیز افزایش یافته است.

بنا بر گزارشات رسیده؛ این فشارها در واکنش به انتقادات چندی پیش سید صادق شیرازی درباره مغایرت برخی رفتارهای امروز حکومتهای مدعی اسلام با آموزه های حقیقی اسلام صورت می گیرد.