دستور پزشکان برای اخذ رضایت از حمیدرضا مرادی؛ عمل جراحی چهارشنبه انجام می‌شود

0
141

روز دوشنبه، بیست و هفتم آبانماه ۹۲ پزشکی قانونی بیمارستان شهدای تجریش، خواستار اخذ رضایت از حمیدرضا مرادی، زندانی بند ۳۵۰ اوین، برای عمل جراحی شد.

خونریزی، عفونت، شک، قطع عضو و حتی فوت از جمله مواردی بود که در این رضایت نامه به عنوان عوارض جراحی برشمرده شده است.

  پزشک قانونی با ارائه فرم رضایت نامه، ضمن تشریح نظریه پزشکان و کادر معالج عوارض احتمالی انجام عمل جراحی آئورت را به اطلاع این درویش زندانی و خانواده وی رسانید و خواستار اعلام رضایت کامل وی نسبت به اقدامات درمانی انجام شده بر وی شد.

در متن این رضایت نامه عوارض احتمالی این عمل جراحی خون ریزی، آمبولی، انسداد، عفونت، شک، قطع عضو و حتی فوت بیمار اعلام شده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از مجذوبان نور؛حمید رضا مرادی که به گرفتگی شدید عروق مبتلاست به دلیل تاخیر یک ساله در درمان و نگه داری در شرایط نامناسب که با دخالت افراد غیر مسئول و دستور قاضی صلواتی صورت گرفته در حال حاضر انجام عمل جراحی عروق برای وی ضروی است که به گفته پزشکان این جراحی ریسک بالایی دارد، گفته می‌شود این عمل جراحی قرار است روز چهارشنبه ۲۹ آبان در بیمارستان شهدای تجریش انجام شود.