دستور فک پلمب نشر «چشمه» صادر شد

0
116

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از ایرنا نوشت: ساعاتی پس از پلمب نشر «چشمه»، دستور فک پلمب این انتشارات از سوی فراجا صادر شد.

در همین رابطه ایرنا از قول یک مقام آگاه اشاره داشت که پلمپ این انتشارات بواسطه سوتفاهمی در مورد همکاری یا عدم همکاری این نشر با فراخوان جنبش مردمی صورت گرفته بود که با پیگیری وزارت ارشاد و رفع این سوتفاهم، دستور فک‌ پلمپ نشر چشمه از جانب فراجا صادر شد.