دستور رهبری و سینه خیز ضرغامی

0
178

 محمد نوری زاد در تازه ترین نوشته خود به احمدی نژاد پرداخته است.

نوری زاد از نویسندگان سابق روزنامه کیهان و تا پیش از سال ۱۳۸۸ از پرشورترین حامیان رهبری جمهوری اسلامی و مخالف سرسخت جریان اصلاح‌طلبی بود اما در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ به صف منتقدان حکومت پیوست و به دلیل نگارش نامه‌های سرگشادهٔ انتقادی خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستگیر شد.

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از تارنمای نوری زاد، متن نوشتاری ایشان چنین است:

به گمان من، تجلیل ضرغامی که نه، تجلیل رهبرازاحمدی نژاد واطلاق عنوانی چون ” دولت جهادی” به کابینه ی او، درحقیقت زدن به سیم آخرتحمیق مردمی است که خود به چشم خود مفاسد این تنها ترین موجود مالیخولیای هزاره ی سوم را دیده اند وبا رگ وپی ازبرکات دولت جهادی وی متنفع شده اند.

من می گویم:

 

تجلیل ازاحمدی نژاد، تجلیل ازجهالت وبی خردی است. وتجلیل ازتحمیق مردمی که اتفاقاً خوب می فهمند اما گرفتارچنبره ای ازقوانین عهد قجری اند وگریزگاههایشان را سرداران فربه ازمال حرامِ سپاه بسته اند.

 

تجلیل ازاحمدی نژاد را حتی می توان بچگانه ترین دهن کجی به مردمی دانست که ازسرِ ناچاری ایستاده اند وبا حسرت به تاراج داشته های خود می نگرند.

تجلیل ازاحمدی نژاد، ترمیم وجهه ی تخریب شده ی شخص رهبراست که با برکشیدن فرد نامتعادلی چون احمدی نژاد، همه ی حیثیت خود را فرش زیرپای او کرد.

تجلیل ازاحمدی نژاد، تجلیل از دروغ وفریب وتهمت وعدم تعادل ودزدی های تریلیاردی است.

تجلیل ازاحمدی نژاد، یعنی: ای مردم، شما بروید کشکتان را بسابید که ما خودمان بلدیم چگونه سروته یک فضاحت بزرگ اسلامیِ برجوشیده ازهمخوانی نگاه رهبری به احمدی نژاد را بهم آوریم وبوی نامطبوعش را به مدد حماقت شما مردم رفع ورجوع کنیم وهمچنان درمتن علائق نافذ و ولاییِ شما نیز باقی بمانیم.

 

 

محمد نوری زاد نوزدهم تیرماه سال نود ودو – تهران