دسترسی طالبان به سلاح ‌های پیشرفته آمریکایی

0
236

تارنمای روزنامه نگاری واشینگتن فری بیکن گزارش کرد: طالبان مقادیر بسیاری سلاح و ادوات نظامی آمریکایی را از نیروهای امنیتی افغان بدست آورده اند و در حال حاضر خودرو‌های نظامی ساخت آمریکا و غالب سلاح ‌های پیشرفته همچون تانک ‌های زرهی و توپخانه آمریکایی در اختیار این گروه است.

هم اکنون طالبان برای حمله به نیروهای امنیتی افغان و تصرف ولایت های مهم از ادوات نظامی آمریکایی بهره می گیرند.