در شهر مونستر آلمان یک خودرو به جمعیت زد

0
257

یک خودرو در شهر مونستر آلمان به جمعیت زد. در پی آن چندین نفر را کشته و زخمی شدند. پلیس از مردم خواسته است از ورود به این منطقه خودداری کنند. مقامات امنیتی می‌گویند که به احتمال بسیار این یک سوءقصد بوده است.

 نیروهای پلیس در شهر مونستر واقع در غرب آلمان وارد یک عملیات بزرگ شده‌اند.

بر اساس آخرین خبرها، یک خودرو به جمعیت مردم زده است. گفته می‌شود چندین نفر کشته و زخمی شده‌اند.

به گزارش ویچه وله؛ مقامات آلمان در مرحله‌ی کنونی این حادثه را یک سوءقصد می‌دانند.