در اثر ضرب و شتم وحشیانه زندانی سیاسی علی معزی پیشانی وی شکاف برداشت

0
178

بنابه گزارشات رسیده صبح روز دوشنبه زندانی سیاسیدهه۶۰علی معزی بدستور بازجویان وزارت اطلاعات  مورد ضرب و شتم وحشیانه زندانبانان ولی فقیه قرار گرفت و از ناحیه پیشانی  مجروح و دچار خونریزی  گردید.

روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه حوالی ساعت ۰۷:۰۰ صبح زندانی سیاسی علی معزی برای اعزام به دادگاه فراخوانده شد اما از آنجایی که زندانی سیاسی علی معزی دادگاه های ولی فقیه را غیر قانونی و نا مشروع می داند از رفتن به دادگاه امتناع ورزید ولی  از او خواسته شد که به قسمت اعزام مراجعه نماید.

او به آنجا مراجعه نمود و به آنها بصورت کتبی اعلام نمود که این محاکم فاسد و غیر مشروع است لذا در آنها حضور نخواهم یافت. پس از مدتی یک پاسدار با درجه سرگرد، همراه با حدودا ۵ نفر دیگر به زندانی سیاسی علی معزی یورش بردند و سر او را محکم به نرده های آهنی کوبیدند که منجر به شکاف برداشتن پیشانی وی و خونریزی شدید آن گردید و بطرز وحشیانه ای به او دست بند و پابند زدند و در حالی که او را بر روی زمین می کشاندند سوار خودرو نمودند و به شعبه ۱ دادگاه کرج که رییس آن آخوند جنایتکارعلیه بشریت  به نام آصف حسینی است بردند.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان ازفعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ این آخوند جنایتکار علیه بشریت در حالی که شاهد خونریزی از پیشانی زندانی سیاسی علی معزی بود شروع به تهدید و توهین و اذیت و آزار وی نمود . زندانی سیاسی علی معزی در طی مدت تشکیل به اصطلاح دادگاه وزارت اطلاعات سکوت مطلق نمود و هیچ حرفی و یا جوابی نمی داد.

در پایان به اصطلاح دادگاه ، او را به زندان مرکزی کرج بازگرداندند و در اجرای احکام، حکم صادره را به وی نشان دادند و از او خواستند که حکم غیر قانونی و غیر انسانی ۱ سال زندان در زندان امنیتی ولی فقیه را امضا نماید . اما آقای معزی از امضای آن خوداری نمود و به آنها گفت نسخه ای از حکم را به وکیل و یا خانواده بدهند و از آنها امضا بگیرند.  ماموران دادگاه ولی فقیه به زندانی سیاسی علی معزی اعلام کردند که حکم کتبی را به هیچکس نمی دهند.

زندانی سیاسی علی معزی در آستانه پایان یافتن محکومیتش می باشد ولی بازجویان وزارت اطلاعات دست به پرونده سازی جدید و محکومیت غیر انسانی علیه او زدند. این سومین باری است که بازجویان وزارت اطلاعات برای نگه داشتن این زندانی سیاسی در زندان اقدام به پرونده سازی و صدور حکم غیر انسانی زندان  علیه وی می نمایند.

زندانی سیاسی علی معزی آخرین بار به دلیل شرکت در مراسم تشیع و به خاکسپاری زندانی سیاسی علی صارمی و محسن دکمه چی دستگیر  و بیش از ۴ سال است که در زندان می باشد .

زندانی سیاسی علی معزی از بیماری سرطان پروستات ، بیماری کلیوی و سایر بیماریها رنج می برد و هنگامی که در حال معالجه بیماری سرطان پروستات خود بود دستگیر و از آن زمان تاکنون از درمان جدی وی خوداری می کنند.

سیاست سرکوب ، شکنجه ، اذیت و آزار و صدور احکام سنگین علیه زندانیان سیاسی در ایران توسط شخص آخوند علی خامنه ای گرفته می شود و مجریان اصلی آنها بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه هستند .