در آینۀ 37 روز، با دکتر شاپور بختیار

0
329

بازخوانی تاریخ؛ تقدیم به نسل جوان

در تاریخ جهان و در تاریخ هر کشور لحظه های حساسی وجود داشته است که برای مقابلۀ با آن می باید از موضعی محکم وارد عمل شد و اغلب در این موقعیت های حساس انسان تنهاست… دکتر شاپور بختیار، 21 دیماه 1357

بخش نخست این مجموعه ویدئویی

با در لینک https://www.facebook.com/video.php?v=1484377691591160

بخش دوم ویدئو

یا در لینک https://www.facebook.com/video.php?v=1484397884922474&set=p.1484397884922474&type=2&theater

ملاحظه بفرمائید.