در آستانه امضای توافق‌نامه جامع هسته‌ای: روحانی قانون حفظ حقوق هسته‌ای را ابلاغ کرد

0
152

حسن روحانی «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» را برای اجرا به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی دوم تیرماه ۱۳۹۴ مجلس تصویب و یک روز بعد به تائید شورای نگهبان رسیده بود.

دولت روحانی که پیش‌تر این اقدام را مجلس را «غیرقانونی» اعلام کرده بود در آستانه امضای توافق جامع هسته‌ای با غرب این قانون را ابلاغ کرده است.

به نظر می‌رسد این اقدام روحانی نشانه روشنی از قطعی شدن امضای توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ باشد که مذاکرات آنها در وین رو به پایان است.

براساس این قانون نتیجه مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ در صورتی معتبر است که برخی ملزومات به صورت «شفاف» رعایت شده باشد.

درج «لغو تحریم‌ها به طور یک‌جا» در متن توافق‌نامه و ممنوعیت بازرسی از مراکز نظامی ایران از شروط این قانون است.

به گزارش دیگربان؛ محدود نشدن کسب دانش و فناوری «صلح‌آمیز» هسته‌ای و تحقیق و توسعه از دیگر بند‌های این طرح است.

تبصره یک این قانون همچنین دولت را ملزم کرده نتیجه مذاکرات هسته‌ای را به مجلس ارائه کند.

در تبصره دو این قانون همچنین وزیر خارجه موظف شده روند اجرای توافقنامه را هر شش ماه یکبار به مجلس گزارش کند.