درگیری دو نماینده در صحن علنی مجلس

0
101

درگیری لفظی کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل وصفرنعیمی‌رز نماینده مردم آستارا.