درگیری خونین در سالن سلولهای انفرادی منجر به قتل یک زندانی بی دفاع گردید

0
213

بنابه گزارشات رسیده در طی یک درگیری خونین درسالن سلولهای انفرادی زندان ندامتگاه کرج منجر به مرگ یک زندانی جوان بی دفاع گردید.

بعد ظهر روز شنبه ۱۶ فروردین ماه یک درگیری خونین در سالن سلولهای انفرادی زندان ندامتگاه کرج منجر به جان باختن زندانی علی ایلامی ۳۲ ساله گردید.

این زندانی بی دفاع طی ۲ ضربه تیزی که به اطراف قلب و پهلوی او اصابت کرده بود دچار خونریزی گردید و بیش از۱ ساعت به حال خود رها شده بود و به بهداری زندان و یا به بیمارستان خارج از زندان منتقل نشد، تعلل در انتقال او و خونریزی شدید منجر به جان باختن این جوان زندانی گردید.

این زندانی در حالی به قتل رسید که او در سالن سلولهای انفرادی بسر می برد و زندانیانی که به سلول انفرادی منتقل می شوند حتی حق بردن وسایل شخصی خود را هم ندارند.

زندانبانان ولی فقیه ، زندانیانی که در مقابل فشارها و اذیت و آزارها دست به اعتراض می زنند را توسط باندهای مافیایی زندان که زیر نظر رئیس زندان و اطلاعات زندان عمل می کنند حذف فیزیکی می نمایند .

زندانی علی ایلامی مدتی پیش از بند۳ به سلولهای انفرادی منتقل شده بود.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، قتل زندانیان معترض به شرایط قرون وسطایی حاکم بر زندان را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر وسایر مراجع بین المللی خواستار اعزام کمیته حقیقت یاب به زندانهای رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای برای تحقیق در مورد این قتلها و شناسایی آمرین و عاملین این قتلها و مجازات آنها است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۱۸ فروردین ۱۳۹۲ برابر با۷ آوریل ۲۰۱۴