درگیری خونین در زندان گوهردشت کرج منجر به قتل یک جوان بی دفاع زندانی گردید

0
815

بنا به گزارشات رسیده طی یک درگیری خونین در بند ۳ زندان گوهردشت کرج یک جوان زندانی به قتل رسید و ۲ زندانی دیگر که دچار زخمهای شدید شده بودند به بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شدند.

روز یکشنبه ۶ بهمن ماه طی یک درگیری خونین در سالن ۹ بند ۳ یک جوان زندانی به نام بهنام عباسپور ۲۸ ساله در دم به قتل رسید و ۲ زندانی دیگر که دچار زخمهای شدید شده بودند و وضعیت جسمی آنها بسیار وخیم بود به بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شدند.

پس از این درگیری خونین و قتل این جوان، سهراب سلیمانی رئیس سازمان زندانهای تهران و خادم از جنایتکاران علیه بشریت در محل حاضر شدند و بدون هیچ اقدامی محل را ترک کردند .

این درگیری توسط باندهای مافیایی زندان که به منظور سرکوب زندانیان بی دفاع و معترض و فروش مواد مخدر بکار گرفته می شوند، شکل گرفت. مواد مخدری که در زندانها توسط این بندهای مافیایی فروخته می شود بصورت کیلویی توسط مسئولین زندان تامین و در اختیاراین باندهای مافیایی قرار داده می شود.

مواد مخدر توسط افرادی مانند امیریان معاون اجرایی زندان ، بحرینی رئیس اطلاعات زندان وآقایی در اختیار باندهای مافیایی زندان قرار داده می شود و از فروش آن در طی این مدت عایدات نجومی نصیب آنها شده است.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ایجاد درگیریهای خونین که بدستور مسئولین زندان و توسط باندهای مافیایی که مسئول سرکوب زندانیان معترض هستند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاه جنایی بین المللی است .

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۸ بهمن ۹۲ برابر با ۲۸ ژانویه ۲۰۱۴

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل