درگیری خونین باند مافیایی زندان با زندانیان درزندان گوهردشت کرج

0
534

روز شنبه ۲ اردیبهشت ما ه زندانبانان ولی فقیه  ۲ زندانی به نام های عباس یوسفی و بهروز حسینی  بعد از یک هفته نگهداری در سلول انفرادی بند ۱۰ زندان گوهردشت کرج به دلیل اعتراض آنها نسبت به انتقال بی موردشان به این بند و اذیت و آزارشان به منظور زهر چشم گرفتن را از بند ۱۰ خارج و به بند ۱ منتقل نمودند و با برنامه ریزی قبلی توسط مردانی رئیس زندان گوهردشت کرج و اخلاقی رئیس بند ۱،  باند مافیایی که زیر نظر آنها هستند به این ۲ زندانی با تیزی و سایر ابزار یورش بردند که بشدت زخمی شدند در اثر این ضرب و جرح وضعیت جسمی عباس یوسفی خطرناک اعلام شده است و در آستانه مرگ می باشد.

زندانی محسن بیگوند در اثر فشارها و اذیت و آزارها در سلولهای انفرادی بند ۱۰ زندان گوهردشت و علیرغم اینکه در اعتراض به این شرایط بیش از ۳ روز در اعتصاب غذا بود به منظور رهایی یافتن از این شرایط اقدام به خودزنی نمود که به بهداری زندان منتقل گردید.

حدود یک هفته پیش زندانبانان ولی فقیه  ۸ زندانی به نام های محمد آزاد ، محمد جعفری ،حسن حسینی ،محسن بیگوند، حسین یحیایی ، عباس یوسفی ، ماشالله رضایی، علی جهانگیری را که نسبت به شرایط غیر انسانی این بند  معترض بودند  از سالن ۱۸ بند ۶ زندان گوهردشت  به سلولهای انفرادی سالن ۳۳ بند ۱۰ زندان گوهردشت کرج منتقل نمودند.

در آنجا تحت شرایط غیر انسانی همراه با شکنجه های روحی و عدم وجود امکانات اولیه انسانی مواجه بودند. این زندانیان در اعتراض به این شرایط دست  به اعتصاب غذا زدند و در حال حاضر زندانیان  محمد آزاد ،حسن حسینی ،حسین یحیایی ، ماشالله رضایی و علی جهانگیری چند روزی است که در اعتصاب غذا بسر می برند.

به کزرش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ یکی از شیوه های ضدبشری زندانبانان ولی فقیه علیه زندانیان جوان که محکوم به اعدام هستنداین است که آنها را تحت عناوین مختلف به بند ۱۰ منتقل می کنند و بعد از شکنجه ها و اذیت و آزارهای غیر انسانی  به طنابهای ادار می سپارند.