درگیری خونین باند مافیایی زندان با زندانیان معترض در زندان مرکزی زاهدان

0
554

هفته گذشته  یک درگیری خونین  بین زندانیان بند ۳  و باند مافیایی زندان مرکزی زاهدان روی داد .این درگیری  از ساعت ۱۵:۳۰  بعد از ظهر بین باند مافیایی وابسته به مدیرداخله زندان زاهدان محسن خواجه و زندانیان عادی  شروع شد با وجود درخواست زندانیان از افسر نگهبان برای پایان دادن به درگیری اما تا ساعت ۱۶:۳۰  هیچ کدام از مسؤلان زندان اقدامی برای خاتمه درگیری نمی کنند.

ساعت ۱۶:۳۰ گارد ویژه زندان همراه با رئیس زندان و مدیر داخله به بند ۳ یورش برده و حدود ۲۱ زندانی معترض  که مورد تهاجم باند مافیایی قرار گرفته بودند  را به بند قرنطینه شکنجه گاه زندان منتقل می کنند اما هیچ یک از افراد باند مافیایی وابسته به محسن خواجه مدیر داخله زندان  به سرکردگی شوکت رودینی به بند قرنطینه منتقل نمی شوند. در این درگیری خونین ۷ زندانی زخمی و به بیمارستانهای خارج از زندان و بهداری زندان منتقل شدند.

سپس گارد زندان ، رئیس زندان و مسئول حفاظت به اتاق زندانیان سیاسی در این بند یورش برده و  تا ساعت ۱۰ شب اتاق آنها را مورد بازرسی قرار دادند و تمامی وسایل آنها را بهم ریختند.

بعد از این درگیری زندانی عقیدتی  مولوی کاشانی توسط رئیس زندان احضار شد و به وی گفته شد که شما و سایر زندانیان سیاسی  باید در این نوع درگیری ها دخالت کرده و وارد عمل شوید.

به گزارش خبرنامه ملی ایرانیان به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،این درگیری توسط محسن خواجه مدیر داخل زندان از پیش طراحی و توسط عوامل باند مافیایی او اجرا شد تا زندانیان سیاسی را در این بند  وادار به دخالت در این درگیری کنند تا بتوانند به راحتی برای آنها پرونده سازی کنند . اما با هوشیاری زندانیان سیاسی  هیچ یک از زندانیان سیاسی در این درگیری از پیش طراحی شده  دخالت ننمودند.