دروغگویی مرجع تقلید به روایت تصویر!؟

0
321

دفتر آیتاللهنوری همدانی متن استفتای فروش کلیه و پاسخ به آن را از روی سایت خود حذف و سپس به تکذیب این خبر پرداخت!؟


حسین نوری همدانی، مرجع تقلید و استاد درس خارج حوزه علمیه قم است که سابقه عضویت در مجلس خبرگان رهبری وامامت جمعه همدان را دارد. او از شاگردان سید محمد داماد، علامه طباطبایی، بروجردی و خمینی بوده است. نوری همدانی از خمینی اجازه برای تصدی امور حسبیه دارد و جزو پایه‌گذاران و نویسندگان مجله مکتب اسلام و مؤسس مدرسه علمیه مهدی موعود در قم بود.