درخواست ستاد مبارزه با مواد مخدر از مردم: محل کشت و تولید ماری جوانا را گزارش دهید

0
305

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به کشت غیرقانونی انواع مخدرها در برخی مناطق کشور از مردم خواست ضمن هوشیاری کافی، هرگونه فعالیت در زمینه کاشت، برداشت، تولید و عرضه انواع مخدرها به ویژه ماری جوانا را گزارش دهند.

 

پرویز افشار روز شنبه تاکید کرد: چنانچه شهروندان مواردی مشکوک و یا فعالیت هایی مخفیانه در زمینه کاشت، تولید وعرضه مخدرها را در مکان های سربسته اطراف خانه های خود مشاهده کردند؛ موارد را حتما گزارش دهند.

معاون کاهش تقاضا وتوسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین تصریح کرد که با سوداگران کاشت وبرداشت مخدرهای گل وماری جوانا همچون دیگر مخدرها درکشور برخورد قانونی می شود.

افشار اظهارکرد: متاسفانه با وجود کنترل ونظارت های مستمر، همچنان کاشت و برداشت برخی مخدرها ازجمله گل که سرشاخه ماری جواناست دربرخی مناطق کشور و درهمجواری مناطق مسکونی انجام می شود که این موارد باید اطلاع داده شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین به کاهش تولید وعرضه مخدرهای محرک صنعتی همچون شیشه درکشور اشاره کرد و گفت: این مخدرها در زمان حاضر از کشورهای همجوار وارد کشور می شود.

به گزارش ایرنا ، هم اکنون ، ماری جوانا به شکل های متفاوت از جمله گلخانه ای و یا به روش مزرعه ای در سطح های تولیدی خانگی و یا در وسعت بالا در برخی مناطق کشور کاشت و برداشت می شود.
گیاه مخدر ماری جوانا دارای بوی تندی است که به ویژه شب ها برای رهگذران قابل تشخیص است.

علاوه براین براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر در چهارماهه نخست امسال ، ۲۴۰ تن مواد مخدر در استان های مختلف کشور کشف شده که این میزان، تقریبا به اندازه کشفیات سال گذشته بوده است.
اکنون با کنترل های نظارتی کشور تنها ۳۵ درصد قاچاق مواد مخدر از مسیر ایران صورت می گیرد. ۹۰ درصد تولید مواد مخدر سنتی دنیا در افغانستان تولید می شود.
در زمان حاضر نیز یک میلیون و ۳۲۵ هزار معتاد در کشور بسر می برند.