درخشش نهادهای دانشگاهی ایالات متحده در جایزۀ نوبل طب

0
239

کارنامۀ سه تن از پژوهشگرانی که امروز برندۀ جایزۀ نوبل طب (پزشکی) شدند، نمایانگر قدرت دانشگاه های مشهور امریکایی است که این سه تن، در آن پژوهش میکنند و درس میدهند.

این سه تن، برای کشف هایشان، در مورد سیستم حمل و نقل در داخل سلول ها برندۀ جایزۀ نوبل شدند. و اینکه چگونه، در داخل سلول های زنده، مولکول ها، در زمان لازم به محل لازم انتقال داده میشوند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، جیمز روتمن، از سال 2008 به اینسو، در دانشگاه «یاله» درس میدهد و در عین زمان استاد بیولوژی پزشکی هم است. او صاحب کرسی استاد علوم بیولوژی سلولی، در این دانشگاه میباشد. در سایت اینترنتی دانشگاه یاله آمده است که تحقیقات او در مورد مکانیسم های ضمنی حمل و نقل مواد، در داخل سلولها است، و ترشحات پروتین.

او دکترای طب را در سال 1976 در «هاروارد مدیکال سکول» به دست آورد و در ام آی تی، آغاز به پژوهش کرد. بعد از مدتی، این زادۀ سرزمین های شرقی ایالات متحده، به سوی غرب این کشور رفت و در دانشکاه ستانفورد کالیفرنیا، در مورد سلول ها به تحقیقات ادامه داد. دانشگاه های پرنستئن در نیوجرسی و کلمبیا در نیویورک هم، در کارنامۀ آقای روتمن ضبط شده اند.

توماس سوئدوف، شخص دوم این لیست، در شهر گوتینگن در آلمان تولد شده است و از دانشگاه همین شهر، دکترای «نوروشیمی» بدست آورده است. از سال 1983 به بعد او به امریکا رفته است و از سال 2008 به بعد، استاد فیزیولوژی سلول ها و مولکول ها در دانشگاه ستانفورد بوده است. تحقیقات او برای درک بهتر طرز عمل مغز آنان مفید بوده اند.

راندی شکمن، نفر سوم این لیست، هم علاوه بر اینکه در دانشکاه برکلی در کالیفرنی استاد است، مسئول یکی از ارگان های اکادمی علوم ایالات متحده هم، میباشد.