دختر ایرانی بر روی مجله تایم

0
130

مجله تایم عکسی از یک دختر ایرانی منتشر کرده که در کنار دریا ایستاده است.

تیتر این مجله نیز «ایران ۲۰۲۵» است و روی آن این پرسش مطرح شده است:‌ «آینده جهان در دهه‌های آینده چگونه خواهد بود؟»

تایم یکى از مجله هاى معروف خبرى هفتگى در آمریکا است که هم ردیف دو مجله مهم خبرى دیگر در این کشور، نیوزویک و یواس نیوزورلد اند ریپورت است. مجله تایم که به بررسى وقایع و رویدادهاى سیاسى، اقتصادى، هنرى، مذهبى، علمى، ورزشى، تجارى و اجتماعى مى پردازد، از لحاظ موضع گیرى سیاسى، راست گرا است و به طور کلى سیاست هاى آمریکا را در جهان منعکس و از آن طرفدارى مى کند.