دانشمندان راز خاستگاه آب در زمین را کشف کردند

0
95

دانشمندان پس از مطالعه سنگ های بسیار قدیمی از یک جزیره کانادایی در قطب شمال اعلام کردند آب از همان ابتدا در سطح سیاره ما وجود داشته و ستاره های دنباله دار یا سنگ های آسمانی آنرا با خود نیاورده اند.

به گزارش ریانووستی به نقل از مجله Science ، لیدیا هالیس از دانشگاه گلاسکو اسکاتلند ضمن بیان این مطلب گفت:” ما کشف کرده ایم که مولکول های آب در نمونه های این سنگ هحاوی مقدار اندکی اتم های دیتریوم، هیدرژن سنگین هستند. این حاکی از این است که سنگ ها پس از شکل گیری و سرد شدن به زمین نیفتاده اند بلکه همراه با خاکی هستند که سیاره ما از آنها ساخته شده است. بخش اعظم آب در این خاک بخار شده اما بقایای آن برای شکل گیری اقیانوس ها کفایت کرده است”
تعدادی از سیاره شناسان معتقدند آب در زمین دارای خاستگاه و منشاء فضایی بوده و منبع آن ستاره های دنباله دار یا سنگ های آسمانی هستند اما خانم هالیس و همکارانش نشان می دهند اقیانوس ها از آب خود کره زمین پر شده اند.