داعش دو کودک سوری را به صلیب کشید

0
145

داعش دو کودک سوری را به بهانه “روزه خواری بدون عذر شرعی” به صلیب کشید.

 عناصر داعش پس از به صلیب کشیدن این دو کودک بر نرده‌های مقر پلیس دینی داعش در خیابان “بوکمال” شهر “المیادین” سوریه، کاغذهایی را بر گردن آنها آویختند که روی آن نوشته شده بود، “روزه خواری بدون عذر شرعی”.

به گزارش العالم،استفاده از خشونت آمیزترین روشها برای مجازات افراد مانند گردن زدن و قطع اعضای بدن، از روشهای داعش برای ارعاب شهروندان در مناطق تحت کنترل داعش است.